Uncategorized

Kunnen hoogbegaafden eigenlijk wel leidinggeven? Deze vraag komt met enig regelmaat aan de orde in mijn omgeving (ik ben bestuurslid geweest van www.mensa.nl). Hieronder mijn eigen ervaring met hoogbegaafd zijn en leidinggeven, gebaseerd op mijn 20 jaar als manager van grote en kleine afdelingen, zowel...

Vrijwel alle gemeenten geven aan dat ze resultaatgericht gaan sturen in het sociaal domein. Maar wat betekent die 'resultaatgerichtheid' precies? In deze artikelen wordt dit thema wat meer uitgediept zodat het meer inhoud krijgt. Deze blog geeft wat meer duiding aan de begrippen 'resultaatgericht' en...

Vrijwel alle gemeenten geven aan dat ze resultaatgericht gaan werken in het sociaal domein vanaf 2015 als de decentralisaties zover zijn. Enkele voorbeelden: Gemeente Heemstede gaat 'vraag- en resultaatgericht werken' 1. Gemeente Hellevoetsluis wil een 'cliënt- en resultaatgericht basisproductaanbod' realiseren. In de Noordoostpolder zeggen ze...