Er zijn overleggen waar ik blij van word

Er zijn overleggen waar ik blij van word

Gisteren was weer een dag waarin ik non-stop aan het overleggen was. Ik klaag niet hoor, want het is mijn werk. Overleggen zijn momenten om contact te houden met elkaar, om dingen vlot te trekken, om tot afspraken te komen, om zaken in gang te zetten, om ruzies te beslechten… Kortom, nuttig spul allemaal. Van sommige krijg ik energie, anderen kosten heel veel energie. Daar heb ik over na zitten denken.

Ik kreeg de meeste energie van een brainstorm met zes mensen. Als vorm had ik de ‘vragenstorm’ gepakt: wat zijn de vragen waar er een antwoord op komen? Na een uur hadden we de opzet te pakken. Als je de vraag helder hebt, dan is het een stuk makkelijker om het antwoord te verzinnen. Dat heb ik geleerd van de leuke blog van Marije van den Berg op http://www.whiteboxing.nl/stop-met-antwoorden-hoe-je-stopt-met-werken-als-een-kop-zonder-kip/.

Waar ik ook energie van kreeg was een overleg met samenwerkingspartners uit de stad. Op de agenda ondermeer: moeten we wel met dit overleg doorgaan? En zo ja, hoe dan? Er was vooraf geïnventariseerd naar wensen en behoeften. Er ontstond een open een eerlijk gesprek. Uiteindelijk hebben we de thema’s voor dit jaar gedefinieerd alsook wie het gaat trekken. Het sloot dus af met concrete afspraken en daar word ik altijd gelukkig van.

Een ander overleg waar ik gelukkig van werd is ons wekelijks afdelingsoverleg. We doen het met twee afdelingen samen staand bij de koffie-automaat en het duurt maximaal een halfuur. Iedereen heeft daar de kans om iets te delen: inspirerende bijeenkomsten waar ze geweest zijn, belangrijke ontwikkelingen, praktische afspraken – er komt van alles voorbij. Het heet dan ook geen afdelingsoverleg maar de ‘Meet and Greet’.

Nog een overleg waar ik met plezier op terugkijk: uitwisseling met een andere afdeling. We begonnen met een quizz – wat weet je er nou eigenlijk van? Gevolgd door een levendig gesprek waarbij we allemaal weggingen met energie en veel stof tot denken. Het was bedoeld als een inspiratiegesprek en zo heeft het ook gewerkt.

Waar word ik dus blij van?

  • Vrij denken – maar wel met een doel
  • Kort en bondig – uitdiepen kan met de mensen die er verstand van hebben
  • Resultaten, afspraken, actie: het moet ergens toe leiden
  • Open luisteren naar elkaar
Geen reactie's

Geef een reactie