Boeken

Maak impact op grote maatschappelijke opgaven door complexiteit te omarmen.

Klimaatbeleid en de energietransitie, de jeugdzorg, mobiliteit en bereikbaarheid, de circulaire economie, huisvesting, de omgevingswet. De lijst met complexe opgaven op het bordje van lokale, regionale en nationale overheden is groot. Het is vaak lastig je eigen rol te bepalen en deze opgaven te sturen en te beheersen. Complexiteit gaat nou eenmaal gepaard met veel onzekerheid. Hoe zorg je dat je als publieke professional toch je doelen bereikt en impact maakt voor de samenleving?

 

Dit boek laat zien dat het bij complexe opgaven niet draait om grip, maar om BEgrip. BEgrip voor de bijzondere dynamiek van complexe opgaven, waarin alles met elkaar samenhangt en je met de belangen van alle betrokken partijen rekening moet houden. BEgrip schetst hoe jij als publieke professional in elke fase van deze urgente opgaven het verschil kunt maken.

kaftBEgrip
controle loslaten veldgids

VERTROUWEN OF CONTROL?

Met welke stijl bestuur je een team of een organisatie? Lenin zei:”vertrouwen is goed, maar control(e) is beter. In het boek Veldgids Vertrouwen wordt die tegenstelling tussen vertrouwen en control ontmaskerd: die blijkt vals te zijn.

 

Er zijn meer smaken dan vertrouwen óf control. Vertrouwen én control is ook een optie. Of: geen enkel vertrouwen, geen enkele control – onder sommige omstandigheden is dat een uitstekende besturingsstrategie. Van alle mogelijkheden worden de karakteristieken uitgewerkt. De auteurs omarmen vertrouwen, maar er wordt een een pleidooi gehouden voor gezond wantrouwen.

 

Het boek is zowel digitaal als in print op aanvraag te leveren