Als je geen plan hebt, hoe weet je dan of je het goed doet?

Als je geen plan hebt, hoe weet je dan of je het goed doet?

Steeds meer opgaven van de overheid zijn onzeker. Het is nauwelijks mogelijk om vooraf doelstellingen te formuleren die specifiek genoeg zijn om op de oude manier te kunnen sturen. Iets als een energietransitie kan je op dit moment niet in plannen en fases en budgetten vastzetten. In dat soort gevallen vindt er dan ook vooral processturing plaats. Maar hoe krijg je dan zicht op de resultaten? Dat vraagt een soort ‘Action Learning’ aanpak, waarbij men al doende leert. En om dat leren nu goed te faciliteren is er ook steeds meer beschikbaar. Zo kwam ik laatst dit Handboek RMA tegen, waarbij RMA staat voor Reflexieve Monitoring in Actie. Kern van de methode is dat de onderzoeker onderdeel wordt van het proces (en dus veel meer betrokken is), en het leer-element er steeds uit trekt. Het handboek is bedoeld om systeeminnovaties te ondersteunen en is vooral gevoed door landbouw voorbeelden (ja want ontwikkeld in Wageningen) maar is breed toepasbaar. Leesbaar en bijzonder nuttig!

Download het hele handboek hier: https://transitiepraktijk.nl/files/RMA_Handboek_def.pdf

Geen reactie's

Geef een reactie