Wie is Angela

WIE IS ANGELA RIDDERING?

Ik ben Angela Riddering. Een gedreven, energieke en nieuwsgierige dame met passie voor projectmanagement en lijnmanagement. Geboren en getogen in Zuid-Afrika, maar al sinds 1985 in Nederland. Ik woon inmiddels al meer dan 30 jaar met een musicus samen, die prachtige dingen maakt (kijk ook eens op www.hanstolhuijs.nl). Met oog voor cijfers én voor de mensen leid ik managementprojecten op alle niveaus. Ik sta voor vertrouwen creëren, controle loslaten, relativeren en problemen vanuit verschillende perspectieven aanvliegen. Door gebruik te maken van lef, creativiteit en co-creatie geef ik invulling aan mijn interim opdrachten en advieswerk.

De afgelopen jaren heb ik het werken bij de overheid zien veranderen: het is complexer, drukker. Opgaven vragen om andere manieren van werken: opgavengericht. En dat kent weer een andere dynamiek dan wat de meeste overheden gewend zijn. Dit vorm geven, sturing herijken, prioriteiten stellen en kansen weten te pakken zit achter veel van de vragen waar ik de afgelopen paar jaar aan heb gewerkt.

De opgaven van deze tijd vragen ook van overheden om meer in co-creatie te doen, daadwerkelijk samen met de samenleving op te treden. Kennis en expertise hierover is echter schaars, vandaar dat ik al een aantal jaren werk aan verbindingen maken en kennisdeling rondom responsief werken.

Sinds 2019 ben ik aangesloten bij www.prcs.nl, waar we gezamenlijk werken aan de totstandkoming van organisaties voor morgen.

angela riddering