De ronden en de vierkanten

De ronden en de vierkanten

Het afgelopen jaar mocht ik het programma Versterken Sociale Veerkracht leiden bij de Provincie Noord-Brabant. Dit programma werkt op een responsieve manier, echt als partner in maatschappelijke opgaven, met een lerende, ontwerpende aanpak. In de projecten die we doen is het leerresultaat vaak gelijkwaardig aan het projectresultaat. Want als iets niet lukt, leren we daar ook heel veel van!

We praten op de werkvloer vaak over twee typen mensen, de ‘vierkanten’ en de ‘ronden’. De eerste groep werkt met KPI’s, budgetten en verordeningen. De tweede in netwerken, met waarden en impact. Ook spreken ze een andere taal. De vierkanten hebben het over plannen, procedures, mandaten en opdrachtformulieren. De ronden hebben het over energie die stroomt, waarden en impact. Als de ronden iets gedaan willen krijgen, moeten ze eerst alles vierkant maken. En daarmee verliezen ze de essentie van hun rond zijn. Daar hebben we met z’n allen nog geen goede oplossing voor gevonden.

De nieuwe manier van werken, op een responsieve manier, is nog niet ‘mainstream’. Er is nog geen beroepsvereniging waar de responsieve ambtenaar zich bij aan kan sluiten. Geen landelijk instituut voor impactmetingen. En geen beroepsopleiding of studie die je hier specifiek op voorbereidt. We vinden elkaar meer door toeval dan wijsheid.

Herkenbaar? Hoe lossen jullie dit op?

Geen reactie's

Geef een reactie