Workshops en meer

WORKSHOPS EN MEER

Ik geef regelmatig workshops en lezingen over de thematiek van ons boek, de veldgids. De workshops zetten mensen echt ‘aan het werk’ en ook de lezingen zijn behoorlijk interactief. Afhankelijk van de grootte van de groep geef ik de interactieve sessies plenair of in subgroepen. De grootte van de groepen varieert van zes tot zestig en ik gebruik steeds werkvormen die passen bij de omvang en samenstelling van de groep.

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van verschillende doelgroepen, vraagstukken en de uitkomsten van het werken met de veldgids.

workshops zelfvertrouwen
angela riddering zelfvertrouwen workshops

Minder regels, meer vertrouwen: “#hoedan?”

In ons werk voelen we ons vaak opgeslokt door regels en ervaren dat als een blijk van wantrouwen. Dat is niet fijn werken. Hoe ontsnap je hieruit? Of zijn er andere manieren om hiernaar te kijken? Deze workshop levert geen blauwdruk op, maar geeft handvatten om je eigen aanpak te ontwikkelen voor dit vraagstuk. Ook wordt er tijdens de workshop veel met elkaar uitgewisseld, zodat je van elkaars ervaringen kunt leren. De workshop is geschikt voor leidinggevenden, controllers en mensen die werkprocessen vormgeven.

Zorgaanbieders in de gemeenten

De centrale vraag in de workshop luidde: “Hoe gaan zorgaanbieders de nieuwe relatie met gemeenten vormgeven?”. Alle betrokkenen werden in een landschap geplaatst:

 

  • Vallei – vertrouwen én control
  • Steile berg – vertrouwen zonder control
  • Hoogvlakte – geen vertrouwen, wel control
  • Delta – geen vertrouwen, geen control

 

Vervolgens zijn we vanuit hier gaan focussen op: “Hoe gaan we hier, in dit landschap, met elkaar om?”. Vanuit die ervaring is men vervolgens in gesprek gegaan over de gewenste verhouding tussen gemeente en zorgaanbieders.

Angela Riddering Advies vertrouwen
Riddering Advies zelfvertrouwen

Een workshop met managers van sociale diensten

Hierbij werd vooral stilgestaan bij intergemeentelijke samenwerking bij de decentralisaties. Daarbij is er gebruik gemaakt van een soortgelijke opstelling als bij de zorgaanbieders in de gemeenten. De uitkomst was een werkwijze en de bouwstenen die nodig waren om het vertrouwen onderling te bevorderen.

 

Een middag met een controllers-team in een groot concern

Alles goed onder controle, een stevig team. Dat is een vallei-cultuur, is het eerste wat je denkt te zien. Maar het gesprek gaat nauwelijks over privézaken. De kwesties die binnen de divisie-control worden besproken, hebben niets te maken met procedurele fijnslijperij. De omgeving van het concern is ook sterk in verandering. Eigendomsverhoudingen, de markt, niets is stabiel. Wat even leek op een vallei, blijkt een uiterst effectieve delta te zijn.

 

Onze inbreng, dat duidelijk maakt dat het heilige moeten van ‘vertrouwen’ en ‘in control zijn’ onzinnig is, schept voor dit team de ruimte om een koers uit te zetten. Ze blijven stevig in de ‘delta’ omgeving zitten, want hier hebben ze de flexibiliteit die nodig is om met turbulentie om te gaan.

Een meerdaagse ontwikkelsessie met een managementteam

De directeur wenste een andere manier van samenwerken binnen zijn managementteam. Overleggen gingen over de techniek en niet over de inhoud. Bovendien leek er weinig onderling vertrouwen en steun voor elkaar te zijn. Tijdens een meerdaagse sessie hebben we samen verkend waar het team nú staat, en waar ze willen staan op de assen van vertrouwen en control. Vervolgens is de route daarnaartoe verkend en zijn er praktische afspraken gemaakt over hoe men samen gaat werken

zelfvertrouwen vertrouwen angela riddering