Project management

PROJECT MANAGEMENT

Als projectleider of programmamanager zorg ik voor focus, waardoor het voor iedereen helder is wie wanneer welke besluiten gaat nemen. Ook als het complex of ingewikkeld wordt – juist dan is focus op ambitie van belang.

project management
angela riddering project management

HET GEDEELDE BELANG

Projecten en programma‚Äôs bij overheden hebben vaak een politiek-bestuurlijke kant, waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Ik zoek altijd naar het gedeelde belang en zorg ervoor dat dit helder is voor alle betrokkenen. Daarnaast ben ik gewend om plannen en rapportages compact te houden. Papier is niet de route naar resultaat, mijlpalen benoemen en successen vieren om de spirit erin te houden wel. Ik geloof in actie en in ‘doen’. Op die manier wordt projectmanagement tastbaar en veranderingen zichtbaar.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN

  • Projectleider uitplaatsing wijkteams
  • Programmamanager bij Provincie
  • Bezuinigingsoperatie bij gemeente vanaf start tot aan realisatie
  • Voorbereiding decentralisaties in regionaal verband
  • Herijking regionale samenwerkingsagenda
  • Opzetten gezamenlijke Werkgevers Servicepunt voor regio
  • Herijking en vereenvoudiging planning- en control cyclus
angela project management advies