Project management

PROJECT MANAGEMENT

Als projectleider of programmamanager zorg ik voor duidelijk opdrachtgeverschap, waardoor het voor iedereen helder is wie wanneer welke besluiten gaat nemen. Dit doe ik door de juiste doelen te bepalen en de gewenste resultaten in kaart te brengen. De doelen en resultaten worden eenvoudig en beknopt beschreven en zijn de speerpunten van het traject. Binnen de driehoek tijd, geld en kwaliteit zijn er altijd concessies te doen. Indien gewenst breng ik deze in kaart en stem dit af met alle betrokkenen. Dan gaan we aan de slag!

project management
angela riddering project management

HET GEDEELDE BELANG

Projecten en programma‚Äôs bij overheden hebben vaak een politiek-bestuurlijke kant, waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Ik zoek altijd naar het gedeelde belang en zorg ervoor dat dit helder is voor alle betrokkenen. Daarnaast ben ik gewend om plannen en rapportages compact te houden. Papier is niet de route naar resultaat, mijlpalen benoemen en successen vieren om de spirit erin te houden wel. Ik geloof in actie en in ‘doen’. Op die manier wordt projectmanagement tastbaar en veranderingen zichtbaar.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN

  • Programmamanager bij Provincie
  • Bezuinigingsoperatie bij gemeente vanaf start tot aan realisatie
  • Voorbereiding decentralisaties in regionaal verband
  • Herijking regionale samenwerkingsagenda
  • Opzetten gezamenlijke Werkgevers Servicepunt voor regio
  • Herijking en vereenvoudiging planning- en control cyclus
angela project management advies